• Tên khác : Đang cập nhật
  • Nơi sống : Hàn Quốc
  • Chiều cao : Đang cập nhật
  • Sinh nhật : 18-08-1982
  • Vai diễn đáng chú ý : Đang cập nhật

Tất cả phim của Ha Ju-Hee