Chính sách riêng tư

Cookies & 3 Đảng Quảng cáo
Google, như một nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo trên trang web của bạn. Sử dụng cookie DART của Google cho phép nó để phục vụ quảng cáo cho người dùng dựa trên truy cập của họ vào các trang web của bạn và các trang web khác trên Internet. Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie DART bằng cách truy cập  Google mạng quảng cáo và nội dung riêng tư Polic y.

Chúng tôi cho phép các công ty bên thứ ba để phục vụ quảng cáo và / hoặc thu thập thông tin vô danh nào đó khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng thông tin không nhận dạng cá nhân (ví dụ, nhấp vào Thông tin dòng, loại trình duyệt, thời gian và ngày, chủ đề của quảng cáo nhấp hoặc cuộn lên) trong khi bạn viếng thăm này và các trang web khác để cung cấp quảng cáo về hàng hoá và dịch vụ có khả năng được quan tâm nhiều hơn đến bạn. Các công ty này thường sử dụng một cookie hoặc đèn hiệu web của bên thứ ba để thu thập các thông tin này. Để tìm hiểu thêm về thực hành hành vi quảng cáo này hoặc để lựa chọn ra các loại quảng cáo này, bạn có thể truy cập  http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp  .