Điều khoản sử dụng

1. Hợp đồng đóng sách

Qua việc đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ BoxAsian, hoặc thông qua BoxAsian hoặc qua Facebook, Inc ( "Facebook"), bạn xác nhận rằng bạn đủ 18 tuổi trở lên, rằng bất kỳ thông tin mà bạn gửi cho BoxAsian là đúng, chính xác và đầy đủ, và rằng bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của các điều khoản, chính sách bảo mật của chúng tôi và trí tuệ của chúng tôi Chính sách tài sản.

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc ngừng các trang web (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ BoxAsian), tạm thời hoặc vĩnh viễn, có hoặc không có thông báo đến bạn, và không bắt buộc phải hỗ trợ hoặc cập nhật các trang web. Bạn đồng ý rằng BoxAsian không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba trong trường hợp chúng tôi thực hiện quyền của chúng tôi để sửa đổi hoặc ngừng các trang web (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ BoxAsian). Trừ khi có quy định rõ ràng khác, mọi tính năng mới làm tăng thêm hoặc tăng cường các trang web hiện nay phải chịu những điều khoản.

2. Hiệp định khác

Chính sách bảo mật của chúng tôi mô tả các thông tin BoxAsian thu thập khi bạn sử dụng trang web này, làm thế nào chúng ta sử dụng nó, và với người mà chúng tôi chia sẻ với nó. Chính sách sở hữu trí tuệ của chúng tôi cung cấp hướng dẫn cho gửi thông báo vi phạm bản quyền được cho phép bởi luật Thiên niên kỷ Copyright kỹ thuật số. Chính sách bảo mật của chúng tôi và chính sách sở hữu trí tuệ là cả một phần của các Điều khoản. Đồng ý với những điều khoản, bạn cũng đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mật của chúng tôi và chính sách sở hữu trí tuệ của chúng tôi. Xin vui lòng bấm vào đây để xem Chính sách bảo mật của chúng tôi và vào đây để xem Chính sách sở hữu trí tuệ của chúng tôi.

3. Dịch vụ BoxAsian

Theo những Điều khoản và thanh toán lệ phí áp dụng cho một dịch vụ (phí), trợ cấp BoxAsian cho bạn một giới hạn, không độc quyền sử dụng các dịch vụ BoxAsian cho các mục đích phi thương mại để dòng nội dung cụ thể (nội dung) mà bạn đã mua, được cung cấp bởi các bên thứ ba (nhà cung cấp) và tham gia vào một cộng đồng người dùng để cung cấp ý kiến và bài viết và nộp phụ đề cho nội dung (phụ đề). Bạn không có quyền chuyển nhượng hoặc tái cấp phép quyền lợi của bạn theo các Điều khoản, trong đó có quyền truy cập vào bất kỳ Nội dung mà bạn đã mua. Sử dụng Facebook thuộc vào bất kỳ điều khoản áp dụng khi sử dụng, điều khoản dịch vụ, chính sách, hoặc thỏa thuận người sử dụng được xuất bản bởi Facebook theo thời gian. 
Chất lượng streaming nội dung có thể thay đổi từ máy tính đến máy tính và thiết bị cho thiết bị, và có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, chẳng hạn như vị trí của bạn, băng thông có sẵn thông qua và / hoặc tốc độ kết nối Internet của bạn. Trong sự kiện rằng streaming nội dung bị suy yếu do kích thước của tập tin bộ nhớ cache của bạn, bạn có trách nhiệm xoá bộ nhớ cache của bạn định kỳ để giải quyết vấn đề này. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí truy cập Internet. BoxAsian không đại diện hoặc bảo đảm về chất lượng tức thời của bạn xem trải nghiệm trên màn hình của bạn. Bạn phải kết nối với Internet qua kinh nghiệm trực tuyến của bạn. Các dịch vụ BoxAsian hay cụ thể nội dung chỉ có thể có sẵn trong khu vực địa lý nhất định và sẵn sàng có thể khác nhau tùy theo vị trí địa lý. 
Các dịch vụ BoxAsian sử dụng phần mềm đó là độc quyền để BoxAsian để cho phép thời gian thực trực tuyến của nội dung (BoxAsian Software). Phần mềm BoxAsian được cấp phép cho bạn bởi theo BoxAsian với các Điều khoản chỉ duy nhất cho mục đích sử dụng Dịch vụ BoxAsian và không có mục đích nào khác. Bạn tuyệt đối bị cấm sao chép, tái tạo, dịch ngược, kỹ thuật đảo ngược, tháo, sửa đổi hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của Phần mềm BoxAsian hoặc bất kỳ phần nào trong đó. Bất kỳ sử dụng trái phép các phần mềm BoxAsian bị nghiêm cấm và chúng tôi có quyền ngừng cung cấp các phần mềm BoxAsian bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo trước hoặc bất kỳ. 
Để đáp ứng yêu cầu từ các nhà cung cấp, hoặc do hạn chế về kỹ thuật, hoặc cho bất kỳ lý do nào theo ý và tuyệt đối của chúng tôi, và không cần thông báo trước cho bạn, một số hoặc tất cả các nội dung có thể được gỡ bỏ từ các dịch vụ BoxAsian hoặc có thể không được cung cho streaming . 
4. Thanh toán và Thanh toán

Trừ khi có quy định khác trên trang web, giá BoxAsian cho các dịch vụ BoxAsian được nêu trên trang web, tuy nhiên, giá này không bao gồm, và bạn phải trả tiền, bất kỳ tiêu thụ đặc biệt, doanh thu, sử dụng hoặc như thuế, và giá cả do đó các đối tượng nói tăng số lượng của bất kỳ thuế đó (trừ thuế thu nhập ròng) mà BoxAsian có thể phải thu, phải trả khi bán hoặc chuyển giao các dịch vụ mua vào dưới đây. Giá cả, và tất cả các khoản thanh toán sẽ được thực hiện, bằng đô la Mỹ. 
Nếu một dịch vụ BoxAsian được trích dẫn với giá không chính xác do lỗi đánh máy hoặc lỗi trong thông tin giá cả:

BoxAsian có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn đặt hàng cho các dịch vụ được trích dẫn với giá không chính xác, thậm chí nếu BoxAsian đã xác nhận việc tiếp nhận đơn đặt hàng và trả thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn; và 
nếu BoxAsian đã trả tín dụng hoặc thẻ ghi nợ nhưng sau đó đã hủy đơn hàng của bạn, BoxAsian kịp thời sẽ phát hành một tín dụng để tín dụng hoặc thẻ ghi nợ tài khoản thẻ của bạn cho số tiền chi trả thông qua các phương pháp bạn trả tiền. 
Bạn có thể trả lệ phí bằng cách sử dụng phương pháp có sẵn cho các dịch vụ cụ thể và bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện áp dụng cho từng phương thức thanh toán mà bạn chọn. Phương thức thanh toán có thể khác nhau tùy theo dịch vụ, và có thể bao gồm tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, điện thoại di động và / hoặc các phương pháp khác. Khi bạn cung cấp thẻ tín dụng hoặc thông tin thanh toán khác để BoxAsian, bạn có thể sử dụng một thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc tài khoản tương tự khác (mỗi gọi là "Phương thức thanh toán") để thanh toán cho các dịch vụ BoxAsian. Phương thức thanh toán của bạn sẽ được tính cho toàn bộ số tiền tại thời điểm bạn yêu cầu dịch vụ BoxAsian áp dụng. Bạn rõ ràng phép chúng tôi tính số tiền này để các Phương thức thanh toán mà bạn cung cấp trong quá trình đăng ký hoặc đến một Phương thức thanh toán khác nhau nếu bạn chính vì vậy tại thời điểm bạn thực hiện yêu cầu của bạn. Xin lưu ý rằng giá cả và chi phí có thể thay đổi với thông báo. TRỪ NHƯ TRÊN, THANH TOÁN không được hoàn lại VÀ KHÔNG CÓ hoàn lại tiền hoặc TÍN CHO THỜI MỘT PHẦN SỬ DỤNG. Bất cứ lúc nào, và vì lý do nào, chúng tôi có thể cung cấp cho một khoản hoàn lại, giảm giá, hoặc xem xét khác với một số hoặc tất cả các thành viên của chúng tôi ( "tín dụng"). Số lượng và hình thức tín dụng như vậy, và quyết định để cung cấp cho họ, là theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của chúng tôi. Việc cung cấp các khoản tín dụng trong một trường hợp không cho phép bạn để tín dụng trong tương lai cho các trường hợp tương tự, cũng không bắt buộc chúng tôi cung cấp các khoản tín dụng trong tương lai, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu một nhà cung cấp cho phép bạn sử dụng một thẻ tín dụng như một phương pháp thanh toán, các dịch vụ BoxAsian sẽ tự động kết nối và chuyển hướng bạn đến một cổng thông tin xử lý thanh toán của bên thứ ba được tổ chức bởi một bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba. BoxAsian KHÔNG THU THẬP, ACCESS, CỬA HÀNG HOẶC THÔNG TIN QUY TRÌNH CÓ THẺ TÍN DỤNG. XIN ĐỌC SÁCH RIÊNG TRÊN WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI TRẢ PROCESSOR CỦA LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG, BẢO QUẢN VÀ BẢO VỆ BẠN THÔNG TIN TÍN DỤNG CARD TRƯỚC KHI GỬI BẤT CỨ THÔNG TIN TÍN DỤNG CARD. 
BoxAsian có thể cung cấp cho bạn một thử nghiệm miễn phí có hạn sau khi bạn đăng ký một tài khoản với BoxAsian, và nếu BoxAsian không cung cấp cho bạn một thử nghiệm miễn phí, bạn sẽ nhận được quyền truy cập miễn phí tới các dịch vụ BoxAsian cho một (7) khoảng thời gian bảy ngày ( "Free Trial Offer") . Vào cuối thời gian dùng thử miễn phí như vậy, BoxAsian sẽ bắt đầu tính phí cho bạn các phí cho các dịch vụ BoxAsian áp dụng. The Trial Offer miễn phí chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi tài khoản đăng ký. BoxAsian quyền, toàn quyền quyết định của mình, để rút hoặc thay đổi các Trial Offer miễn phí và / hoặc các điều khoản và điều kiện của Trial Offer miễn phí bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước 
5. Gift Điều khoản đăng ký

Quà tặng Subscriptions là thành viên trả trước để BoxAsian đèo có thể được mua bởi bạn và gửi qua email cho bất kỳ người bạn muốn chia sẻ món quà BoxAsian với bởi chuộc nó ở http://boxasian.com/. Quà tặng Subscriptions chỉ có thể được sử dụng cho các thành viên BoxAsian Pass và không thể được sử dụng ở bất kỳ cửa hàng bán lẻ khác hoặc quy đổi thành tiền mặt. 
Khi bạn mua một đăng ký quà tặng, BoxAsian điện tử cung cấp mã số sử dụng (Mã số) đến địa chỉ e-mail mà bạn cung cấp cho người nhận dự định của bạn (người nhận). 
Người nhận sau đó sử dụng Code để tạo một tài khoản thành viên BoxAsian Pass và chuộc thuê bao BoxAsian đèo mình. Để sử dụng mã, người nhận sẽ phải đồng ý với các Điều khoản BoxAsian sử dụng có sẵn tại http://boxasian.com/terms-of-use và Chính sách bảo mật BoxAsian sẵn tại http://boxasian.com/ riêng tư 
quà tặng theo dõi có thể được mua trong 3 tháng, 6 tháng, gia số 12-tháng (cộng thêm phí). Khi mua chuộc các luật, người nhận sẽ nhận được quyền truy cập vào các dịch vụ BoxAsian đèo cho tổng số tháng của món quà Subscription (Gift Subscriptions hạn). Sau khi hết thời hạn đăng ký quà tặng, truy cập của người nhận để các dịch vụ BoxAsian Pass sẽ được chấm dứt trừ khi người nhận cung cấp thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán khác được chấp nhận bởi BoxAsian (một phương pháp thanh toán). Nếu được cung cấp, Phương thức thanh toán của người nhận sẽ được tính cho tháng tiếp theo (cộng với các phí) để tiếp tục truy cập vào các dịch vụ BoxAsian Pass. Nếu người nhận đã được bầu để hủy bỏ dịch vụ BoxAsian đèo trước ngày gia hạn hàng tháng, Phương thức thanh toán của người nhận sẽ không được tính. 
Quà tặng theo dõi có thể được mua lại bởi người dùng với một tài khoản BoxAsian đèo hiện. Họ sẽ nhận được một khoản tín dụng tương đương với tổng số tháng trong các quà tặng Subscription. Tài khoản của người nhận sẽ được ghi nợ vào chu kỳ thanh toán tiếp theo của họ sau khi hết hạn của món quà Subscription hạn. 
Quà tặng Subscriptions chỉ có thể được mua lại một lần. Một khi đăng ký quà tặng được cứu chuộc, người nhận có thể không được chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng quyền truy cập vào các dịch vụ BoxAsian Pass tới người khác. 
Quà tặng Subscriptions không hoàn lại hoặc đổi thành tiền mặt, hoặc trước hoặc sau mua lại, trừ trường hợp có yêu cầu của pháp luật hiện hành. Ngoại trừ khi được phép của các Điều khoản và Điều kiện, quà tặng theo dõi có thể không được trao đổi hoặc sử dụng để bù đắp bất kỳ số tiền đã nợ BoxAsian. 
Quà tặng Subscriptions không hết hạn, vì vậy hãy giữ món quà đăng ký Mã số của bạn ở một vị trí an toàn như chúng tôi không chịu trách nhiệm đăng ký quà tặng bị mất hoặc bị đánh cắp hoặc mã số thuê bao. 
Quà tặng Subscriptions được cấp bởi BoxAsian, Inc. quà tặng đăng ký có thể được sử dụng để truy cập các dịch vụ BoxAsian đèo chỉ. 
6. Chia sẻ Xã hội

Khi bạn sử dụng các dịch vụ BoxAsian, bạn sẽ chia sẻ một số thông tin với người dùng khác của Facebook và các dịch vụ BoxAsian, cụ thể, thông tin về nội dung mà bạn xem hoặc truy cập thông qua các dịch vụ BoxAsian. Cách thức mà thông tin xem cá nhân của bạn được tiết lộ và chia sẻ với người dùng khác của dịch vụ BoxAsian hoặc người dùng Facebook khác được mô tả chi tiết trong Chính sách bảo mật của chúng tôi. SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ / HOẶC KẾT NỐI QUA TÀI KHOẢN FACEBOOK CỦA BẠN, BẠN RÕ đồng ý cho BỐ CỦA BoxAsian THÔNG TIN NÀY THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CHÍNH SÁCH RIÊNG CỦA CHÚNG TÔI. BoxAsian sẽ gia hạn sự đồng ý bạn cung cấp ở trên cứ mỗi hai mươi bốn (24) tháng ít nhất một lần bằng một phương tiện BoxAsian chọn, trong đó có thể bao gồm một trong số phương pháp sau đây: thông báo email, vô hiệu hóa truy cập của bạn hoặc đình chỉ tài khoản của bạn cho đến khi bạn nhấp vào "tôi đồng ý" với phiên bản hiện hành sau đó của các Điều khoản và Chính sách của chúng tôi bảo mật (luôn được kết hợp trong các điều khoản bằng cách tham khảo) hoặc yêu cầu bạn nhấn vào một liên kết trong một email gửi đến địa chỉ của bạn vào tập tin trước khi được phép truy cập vào tài khoản của bạn . Bạn đồng ý rằng đó là trách nhiệm của bạn để đảm bảo rằng BoxAsian có thông tin liên lạc hiện thời và chính xác cho bạn và bất cứ tiếp tục sử dụng của bạn của trang web sau hai mươi bốn (24) tháng tạo thành tiếp tục có sự đồng ý rõ ràng của bạn để tiết lộ và chia sẻ nội dung của bạn Thông tin như mô tả trong mục này.

7. trí tuệ Quyền sở hữu tài sản

Trừ khi có ghi chú khác, các dịch vụ BoxAsian, và tất cả các nội dung có sẵn thông qua các dịch vụ BoxAsian (không bao gồm phụ đề Bài nộp và dùng tạo nội dung, như được định nghĩa dưới đây), bao gồm, nhưng không giới hạn, phim hay sự kiện mà bạn có thể xem ngay lập tức, văn bản, đồ họa, logo , thiết kế, hình ảnh, hình tượng, hình ảnh, âm thanh / video clip, tải kỹ thuật số, sưu tập dữ liệu, tên, logo, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bản sắc thương hiệu, ký tự, tên thương mại, đồ họa, thiết kế, bản quyền, hình thức thương mại, hoặc các trí tuệ bất động sản, và các tổ chức, biên soạn, xem và cảm nhận của các dịch vụ BoxAsian (gọi chung là "tài liệu") được sở hữu bởi BoxAsian hoặc các nhà cung cấp áp dụng và được bảo vệ bản quyền, nhãn hiệu hàng hóa và luật sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu khác. Như giữa BoxAsian và bạn, tất cả các quyền, danh hiệu và lợi ích đối với các tài liệu (bao gồm tất cả các nội dung) sẽ ở tất cả các lần ở lại với BoxAsian và / hoặc các nhà cung cấp của nó. Bạn đồng ý không thiết kế đảo ngược hoặc tháo rời bất kỳ phần mềm hoặc các sản phẩm hoặc quá trình khác truy cập thông qua các dịch vụ BoxAsian, không sao chép, tái sản xuất, phân phối, chèn thêm bất kỳ mã hoặc sản phẩm vào, hay thao tác các nội dung hoặc các dịch vụ BoxAsian trong bất kỳ cách nào, và không sử dụng bất kỳ khai thác dữ liệu, thu thập dữ liệu hoặc các phương pháp khai thác. BoxAsian có quyền chấm dứt sự truy cập của bạn đến các Dịch vụ BoxAsian nếu nó, tuỳ ý và tuyệt đối của nó, tin rằng bạn là vi phạm bất kỳ hạn chế chứa trong những điều khoản hoặc đang tham gia hoặc hỗ trợ trong việc vi phạm bản quyền của BoxAsian hoặc bất kỳ nhà cung cấp. BoxAsian không thúc đẩy, nuôi hay tha thứ, và rõ ràng cấm bất kỳ và tất cả các hoạt động vi phạm. Việc sử dụng các dịch vụ BoxAsian là chỉ duy nhất cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Xin vui lòng xem Chính sách sở hữu trí tuệ của chúng tôi để biết thêm thông tin về thông báo cho chúng ta về sự hiện diện của bất kỳ vật liệu bị cáo buộc vi phạm hoặc nội dung trên các Dịch vụ BoxAsian. 
BoxAsian và V.SCOOP là thương hiệu của BoxAsian. Logo BoxAsian và logo V.SCOOP là thương hiệu của BoxAsian. Các dịch vụ BoxAsian và giao diện người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn tới đồ họa, logo, tiêu đề trang, các biểu tượng nút, kịch bản và tên dịch vụ cấu thành hình thức thương mại của BoxAsian, Inc Các trang web Facebook, bao gồm nhưng không giới hạn tới đồ họa, biểu tượng, trang của mình tiêu đề, biểu tượng nút, kịch bản và tên dịch vụ cấu thành hình thức thương mại của Facebook, thương hiệu Inc. khác, logo, bộ phim hoặc chương trình tên, hình ảnh, chân dung cá nhân, và tên người nổi tiếng mà có sẵn trong kết nối với bất kỳ nội dung là tài sản của các nhà cung cấp tương ứng , mà có thể hoặc có thể không được liên kết với, kết nối, hoặc tài trợ bởi BoxAsian. Bất kỳ hình ảnh của người hoặc nhân chứa trên trang web và người sử dụng giao diện không phải là một dấu hiệu hoặc chứng thực của BoxAsian hoặc bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ của chúng tôi trừ khi có quy định khác. Các nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ và thương mại phục của BoxAsian, Facebook, hoặc bất kỳ nhà cung cấp có thể không được sử dụng hoặc sao chép mà không được chấp thuận trước bằng văn bản từ BoxAsian, Facebook hoặc các nhà cung cấp tương ứng. 
Bạn được phép sử dụng các dịch vụ BoxAsian và nội dung cho các mục đích hợp pháp theo quy định tại các Điều khoản; bất kỳ việc sử dụng khác, sử dụng sai, phân phối, sinh sản, hoặc sao chép bất kỳ nội dung đều bị nghiêm cấm. Tài trợ BoxAsian bạn một không độc quyền, hạn chế, cá nhân, không thể chuyển nhượng, hủy bỏ, cho phép sử dụng các dịch vụ BoxAsian để truy cập và xem được nội dung, mà không có quyền cấp giấy phép con, theo các điều kiện sau đây: bạn không được:

sao chép, truyền lại, sửa đổi, phổ biến, trưng bày, trình diễn, tái sử dụng, tái đăng, phát sóng, lưu hành, hoặc phân phối các nội dung, hoặc sửa đổi hoặc tái sử dụng tất cả hoặc một phần của nội dung, 
sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu hoặc tên thương hiệu của BoxAsian trong thẻ meta, từ khóa và / hoặc văn bản ẩn, 
tạo ra tác phẩm phái sinh từ Nội Dung hoặc thương mại khai thác dịch vụ BoxAsian hoặc các nội dung, toàn bộ hay một phần, trong bất kỳ cách nào, 
sử dụng các dịch vụ BoxAsian, các tài liệu, nội dung bất kỳ, và / hoặc bất kỳ phần nào trong đó, trong bất cứ cách nào có thể cung cấp cho một ấn tượng sai lệch hoặc gây hiểu nhầm, ghi công hoặc tuyên bố như BoxAsian, một nhà cung cấp, hoặc bất kỳ bên thứ ba liên quan đến hoặc xuất hiện trong bất kỳ nội dung; 
sử dụng trình thu thập web, web robot, scutters web, kiến, chỉ mục tự động, chương trình, sâu, và các thiết bị khác như kết nối với các trang web; cung cấp, tuy nhiên, mục đích chung công cụ tìm kiếm internet và lưu trữ công cộng phi thương mại sử dụng các công cụ để thu thập thông tin cho mục đích duy nhất hiển thị các liên kết đến các trang web được cấp một ngoại lệ hạn chế từ các loại trừ nói trên, với điều kiện là họ làm như vậy từ một ổn định địa chỉ IP hoặc dải địa chỉ IP sử dụng một đại lý dễ dàng nhận dạng; 
đăng, truyền tải hoặc trình bất kỳ bí mật, sai sự thật, gây hiểu lầm, trái pháp luật, xâm phạm, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, bôi nhọ, nói xấu, phân biệt đối xử, khiêu dâm, viêm, tai tiếng, khiêu dâm hoặc xúc phạm vật chất hay bất kỳ tài liệu có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành sẽ là được coi là một hành vi phạm tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự, hoặc nếu không sẽ vi phạm pháp luật; 
sử dụng website theo bất kỳ cách nào có thể gây tổn hại, quá tải, hay làm hỏng các trang web hoặc gây trở ngại đến việc sử dụng của những người khác của website; 
lấy hoặc cố lấy bất kỳ nội dung thông qua bất kỳ phương tiện không cố ý được cung cấp có cho qua các trang web; 
mạo danh hoặc xuyên tạc của bạn với người khác; 
loại bỏ, sửa đổi, vô hiệu hóa, ngăn chặn, che khuất hoặc làm giảm bất kỳ quảng cáo trong kết nối với các trang web; 
thu thập thông tin cá nhân vi phạm các chính sách bảo mật của BoxAsian; 
thông tin thu hoạch về sử dụng cho mục đích gửi, hoặc để tạo thuận lợi hoặc khuyến khích việc gửi, số lượng lớn không được yêu cầu hoặc thông tin liên lạc khác; 
bài hoặc truyền tải bất kỳ sâu, virus, trojan, hoặc các tập tin khác có hại, gây rối, hoặc phá hoại, mã, hoặc các chương trình để các trang web; hoặc 
sử dụng các trang web để quảng cáo hoặc thực hiện bất kỳ chào mời thương mại. 
8. Phụ đề Submissions

Bây giờ hoặc trong tương lai các trang web có thể cho phép việc nộp văn bản, phụ đề, lồng hoặc liên lạc khác do bạn và người dùng khác ( "Subtitle Nộp") và lưu trữ, chia sẻ, và / hoặc xuất bản phụ đề Submissions như vậy. Bất kỳ ý kiến, tư vấn, báo cáo, dịch vụ, cung cấp, hoặc các thông tin khác có trong bất cứ thông tin phụ đề thể hiện là của các tác giả tương ứng và không của BoxAsian hoặc của cổ đông, giám đốc, cán bộ, nhân viên hoặc hoặc người cấp phép. Trong mọi trường hợp BoxAsian hoặc của cổ đông, giám đốc, cán bộ, giám đốc, hoặc nhân viên hoặc người cấp phép phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi sự tin cậy của bạn trên các thông tin thu được thông qua Dịch vụ BoxAsian. Đó là trách nhiệm của bạn để đánh giá các thông tin, ý kiến, lời khuyên, hoặc nội dung khác có sẵn thông qua Dịch vụ BoxAsian. 
Ngoài ra, bạn đồng ý rằng các hạn chế sau đây sẽ được áp dụng đối với những thông tin phụ đề với:

BoxAsian không đảm bảo bất kỳ bảo mật đối với bất kỳ Submissions phụ đề với và không có trách nhiệm với bạn cho bất kỳ nội dung được đăng trong một thông tin phụ đề. 
BoxAsian có quyền, nhưng không phải là nghĩa vụ, để xem xét Subtitle Submissions và xóa bất cứ thông tin phụ đề vi phạm những điều khoản hoặc chứa bất kỳ loại nội dung sau (mỗi một "Bài nộp cấm"):

Bất kỳ thông tin phụ đề đó là trái pháp luật, bôi nhọ, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, khiếm nhã, khiêu dâm, phân biệt chủng tộc tấn công, gợi ý, quấy rối, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư hoặc công khai, lạm dụng, viêm, gian lận hoặc gây khó chịu; 
Bất kỳ thông tin phụ đề đó sẽ tạo thành, khuyến khích hoặc cung cấp hướng dẫn cho một tội phạm hình sự, vi phạm quyền của bất kỳ bên nào, hoặc nếu không sẽ tạo ra trách nhiệm hoặc vi phạm bất kỳ địa phương, tiểu bang, quốc gia hay luật pháp quốc tế; 
Bất kỳ thông tin phụ đề có thể xâm phạm bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào; 
Bất kỳ thông tin phụ đề mà đóng vai bất kỳ người nào hoặc tổ chức hoặc trình bày sai quan hệ của bạn với một người hoặc tổ chức; 
Bất kỳ thông tin phụ đề vi phạm Điều khoản Facebook của Hợp đồng dịch vụ; 
Chương trình khuyến mãi không được yêu cầu, chính trị vận động, quảng cáo hay lôi kéo; 
Virus, spyware, trojan, dữ liệu hoặc bất kỳ tập tin độc hại, gây rối hoặc phá hoại khác bị hỏng; hoặc 
Bất kỳ thông tin phụ đề mà trong bản án duy nhất của chúng tôi là không phù hợp hoặc bị phản đối hoặc có hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người nào khác sử dụng hoặc thưởng thức các trang web, hoặc có khả năng gây BoxAsian hoặc bất kỳ nhà cung cấp cho bất kỳ thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý của bất kỳ loại. 
Bạn phải tự chịu trách nhiệm về Subtitle Submissions riêng của bạn (bao gồm cả văn bản, phụ đề, lồng hoặc liên lạc khác hoặc đồ họa do bạn và người dùng khác và những hậu quả của việc đăng hoặc xuất bản chúng). Bạn giữ lại tất cả các quyền sở hữu của bạn trong Submissions phụ đề của bạn. Tuy nhiên, bằng cách gửi những thông tin đó có phụ đề để BoxAsian, bạn đồng ý cấp:

để BoxAsian và kế thừa và gán một không độc quyền, giấy phép trên toàn thế giới, miễn phí, không thể thu hồi, sublicenseable và chuyển giao được cho thời hạn bảo hộ quyền tác giả hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác gắn liền với những thông tin đó có phụ đề để sử dụng, sao chép, phân phối của mình, chuẩn bị phái sinh tác phẩm, màn hình, xuất bản, phát sóng, thực hiện, thực hiện, sử dụng, nhập khẩu, cung cấp để bán, bán hoặc chuyển giao tất cả bản quyền, sáng chế, và quyền sở hữu trí tuệ khác trong Submissions phụ đề trong kết nối với các trang web và BoxAsian (và nó kế và) kinh doanh phân công, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc thúc đẩy và phân phối lại một phần hoặc tất cả các trang web (và các tác phẩm phái sinh đó) trong bất kỳ định dạng hình thức và phương tiện truyền thông và thông qua bất kỳ kênh truyền thông; và 
cho tất cả những người sử dụng các dịch vụ BoxAsian giấy phép phi thương mại hạn chế để sửa đổi và chia sẻ những thông tin đó có phụ đề trong Cộng đồng BoxAsian phù hợp với các điều khoản của 4,0 Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự phi thương mại-(http: // creativecommons .org / giấy phép / by-nc-sa / 4.0 /) ( "CC bY-NC-SA"). Xin lưu ý rằng bằng cách cấp giấy phép này, bạn đồng ý với những yêu cầu về giấy phép sau: 
Thuộc tính: khi bạn đóng góp phụ đề Nộp, bạn đồng ý là do trong bất cứ cách cung cấp bởi các dịch vụ BoxAsian; 
Không thu hồi: bạn đồng ý rằng bạn sẽ không được đơn phương huỷ bỏ hoặc tìm cách huỷ bỏ hiệu lực của bất kỳ giấy phép mà bạn đã được cấp theo các Điều khoản cho Subtitle Nộp, thậm chí nếu bạn chấm dứt sử dụng dịch vụ của BoxAsian; 
Sửa đổi, bổ sung phụ đề Bài gửi: khi sửa đổi hoặc làm thêm một thông tin phụ đề mà bạn đã thu được từ các trang web, bạn đồng ý cấp phép cho các nội dung sửa đổi hoặc bổ sung theo CC BY-NC-SA 4.0 hoặc sau đó. Khi chỉnh sửa hoặc làm thêm hoặc bất cứ thông tin phụ đề mà bạn đã thu được từ các trang web, bạn đồng ý cấp phép cho các nội dung sửa đổi hoặc bổ sung phù hợp với bất cứ giấy phép tiến hành công việc đã được làm sẵn có. 
Bằng cách sử dụng trang web này, bạn: (i) BoxAsian trực tiếp để lưu trữ phụ đề Submissions của bạn trên máy chủ và hệ thống của chúng tôi chỉ ở chỉ dẫn của bạn, và (ii) cấp BoxAsian một giấy phép không giới hạn, vĩnh viễn, miễn phí, phụ thể cấp giấy phép, chuyển nhượng và không thể thu hồi sử dụng, sửa đổi, hoặc thích ứng với những thông tin đó có phụ đề cho bất cứ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng mà có thể được thương mại trong tự nhiên. 
Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Dịch BoxAsian không và sẽ không hoạt động như một kho lưu trữ. BoxAsian không có trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác cho sự mất mát, hư hỏng hoặc phá hủy thông tin phụ đề của bạn. Bạn phải tự chịu trách nhiệm duy trì bản sao lưu trữ và sao lưu độc lập của bất cứ thông tin phụ đề. 
Nếu được thông báo một thông tin bị cáo buộc vi bị cấm, BoxAsian có thể điều tra và xác định quyền của mình hay không để loại bỏ các thông tin phụ đề, mà nó có quyền làm bất cứ lúc nào và không cần thông báo. 
Để rõ ràng, BoxAsian không cho phép sử dụng Dịch vụ BoxAsian cho các hoạt động vi phạm bản quyền. Vi phạm QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA CÓ THỂ PHẢI HÌNH SỰ VÀ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ. BoxAsian BẢO TẤT CẢ CÁC QUYỀN VÀ BIỆN PHÁP CHỐNG BẤT CỨ USER nào vi phạm những điều khoản. 
9. Ký Content Generated

Là một chủ tài khoản BoxAsian bạn có thể gửi nội dung đến các Dịch vụ BoxAsian ( "User Generated Content"), bao gồm cả video, người dùng bình luận và những nội dung khác. Bạn hiểu rằng BoxAsian không đảm bảo bất kỳ bảo mật đối với bất kỳ người dùng tạo nội dung bạn gửi với. 
Bạn phải tự chịu trách nhiệm về tài chính tạo nội dung của bạn và những hậu quả của việc nộp và xuất bản dùng tạo nội dung của bạn trên các Dịch vụ BoxAsian. Bạn khẳng định, đại diện và bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc có sự cần thiết giấy phép, quyền, sự đồng ý, và cho phép xuất bản dùng tạo nội dung bạn gửi; và bạn cho phép để BoxAsian tất cả các bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu khác và để như vậy dùng tạo nội dung cho công bố trên các dịch vụ BoxAsian theo Điều khoản này. 
Để rõ ràng, bạn giữ lại tất cả các quyền sở hữu của bạn trong tài Nội dung được tạo ra của bạn. Tuy nhiên, bằng cách gửi người dùng tạo nội dung để BoxAsian, bạn đồng ý cấp BoxAsian một toàn cầu, không độc quyền, miễn phí, sublicenseable và giấy phép chuyển nhượng để sử dụng, sao chép, phân phối, sản phẩm phái sinh của, hiển thị, và thực hiện việc dùng tạo nội dung trong kết nối với các dịch vụ BoxAsian và BoxAsian (và kế thừa của nó và các chi nhánh ') kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc thúc đẩy và phân phối lại một phần hoặc tất cả các dịch vụ BoxAsian (và các tác phẩm phái sinh đó) trong bất kỳ định dạng phương tiện truyền thông và thông qua bất kỳ kênh truyền thông. Bạn cũng đồng ý cấp cho mỗi người dùng Dịch vụ BoxAsian một giấy phép không độc quyền để truy cập dùng tạo nội dung của bạn thông qua Dịch Vụ, và để sử dụng, sao chép, phân phối, trưng bày và trình diễn tài như tạo nội dung được cho phép thông qua các chức năng của dịch vụ BoxAsian và theo các Điều khoản. Giấy phép nêu trên do bạn dùng tạo nội dung bạn gửi đến các Dịch vụ BoxAsian chấm dứt trong vòng một thời gian thương mại hợp lý sau khi bạn loại bỏ hoặc xóa bạn dùng tạo nội dung từ các dịch vụ BoxAsian. Bạn hiểu và đồng ý, tuy nhiên, BoxAsian có thể giữ lại, nhưng không hiển thị, phân phối, hoặc thực hiện, bản máy chủ của video của bạn đã được gỡ bỏ hoặc xóa. Giấy phép nêu trên do bạn trong ý kiến người sử dụng bạn gửi là vĩnh viễn và không thể thu hồi. 
Bạn cấp cho BoxAsian một giấy phép, trực tiếp hoặc thông qua các cộng đồng BoxAsian, tạo phụ đề và thêm chúng vào dùng tạo nội dung. 
Bạn cũng đồng ý rằng dùng tạo nội dung bạn gửi đến các Dịch vụ BoxAsian sẽ không chứa bên thứ ba liệu có bản quyền, hay tài liệu mà là đối tượng của quyền sở hữu của bên thứ ba khác, trừ khi bạn có sự cho phép của chủ sở hữu hợp pháp của các tài liệu hoặc bạn có được nếu không có quyền hợp pháp để viết các tài liệu và cấp BoxAsian tất cả các quyền giấy phép được cấp ở đây. 
Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không gửi đến các Dịch vụ BoxAsian nào dùng tạo nội dung hoặc tài liệu khác trái với các cộng đồng BoxAsian, pháp luật và các quy định của địa phương, quốc gia và quốc tế áp dụng. 
BoxAsian không xác nhận bất kỳ người dùng tạo nội dung được đưa đến các Dịch vụ BoxAsian bởi bất kỳ người sử dụng hoặc người cấp phép khác, hoặc bất kỳ ý kiến, đề nghị, hoặc lời khuyên nào đó, và BoxAsian rõ ràng không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý liên quan đến người dùng tạo nội dung. BoxAsian không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên các Dịch vụ BoxAsian, và BoxAsian có quyền loại bỏ dùng tạo nội dung nếu thông báo chính xác rằng nội dung đó người dùng tạo vi phạm khác của quyền sở hữu trí tuệ. BoxAsian có quyền loại bỏ dùng tạo nội dung mà không cần thông báo trước. 
Đạo luật 10 Digital Millennium Copyright

BoxAsian cam kết tôn trọng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu quyền tác giả. Như vậy, BoxAsian tuân thủ Mục 512 (c) (3) của DMCA (17 USC § 512 et seq.). Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, vui lòng gửi thông báo cáo buộc vi phạm đó theo chính sách sở hữu trí tuệ của chúng tôi.

11. hành vi bị cấm

hành vi bị cấm

sử dụng các dịch vụ BoxAsian cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc xem nội dung thông qua các dịch vụ BoxAsian hoặc chia sẻ Submissions phụ đề sử dụng các phương pháp được cung cấp bởi BoxAsian; 
thuê, cho thuê, cho mượn, bán, bán lại, cấp phép, phân phối hoặc chuyển giao các giấy phép được cấp ở đây hoặc bất kỳ vật liệu (bao gồm cả nội dung); 
mạo danh bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào, họ giả vờ cho một liên kết với bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào, hoặc truy cập vào các dịch vụ tài khoản BoxAsian của người khác mà không được phép, giả mạo chữ ký số của người khác, xuyên tạc nguồn, bản sắc, hay nội dung của thông tin được truyền qua Dịch BoxAsian, hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động lừa đảo tương tự khác; 
xóa các thông báo bản quyền hoặc quyền sở hữu khác trên các Dịch vụ BoxAsian hoặc nội dung; 
sử dụng các dịch vụ BoxAsian cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, hoặc vi phạm bất kỳ địa phương, tiểu bang, quốc gia hay luật pháp quốc tế, bao gồm, nhưng không giới hạn, luật quản lý sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác, và bảo vệ dữ liệu và sự riêng tư; 
sử dụng các dịch vụ BoxAsian cho bất kỳ mục đích thương mại, nó được hiểu rằng các dịch vụ BoxAsian là dành cho cá nhân, chỉ sử dụng phi thương mại; 
sử dụng các dịch vụ BoxAsian nếu bạn đang ở độ tuổi dưới phần 13 tuổi, hay truy cập của dịch vụ BoxAsian đó là dành cho người dùng trên 17 tuổi nếu bạn dưới 17 tuổi; 
loại bỏ, né tránh, vô hiệu hóa, hư hỏng hoặc gây trở ngại cho tính năng bảo mật liên quan đến các Dịch vụ BoxAsian, tính năng ngăn ngừa hoặc hạn chế sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung truy cập thông qua các dịch vụ BoxAsian hoặc nội dung, hoặc tính năng thực thi những hạn chế về việc sử dụng các BoxAsian dịch vụ hoặc nội dung; 
đảo ngược kỹ sư, dịch ngược, tháo rời hoặc tìm cách để khám phá mã nguồn của các dịch vụ BoxAsian hoặc bất kỳ phần nào, ngoại trừ và chỉ trong phạm vi mà hoạt động đó được cho phép rõ ràng của pháp luật được áp dụng mặc dù hạn chế này; 
sửa đổi, điều chỉnh, dịch hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh dựa trên các dịch vụ BoxAsian hoặc bất kỳ phần nào, ngoại trừ và chỉ nói ở trên mức độ hạn chế bị nghiêm cấm bởi luật áp dụng; hoặc 
cố ý gây cản trở hoặc hoạt động thiệt hại của các dịch vụ BoxAsian hoặc thưởng thức bất kỳ của người dùng của họ, bằng bất kỳ phương tiện, bao gồm cả tải lên hoặc phổ biến các loại virus, adware, spyware, worm và các mã độc hại khác. 
12. Tài khoản

Nếu bạn đăng ký một tài khoản với BoxAsian, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của bạn và để hạn chế truy cập vào máy tính của bạn, và bạn đồng ý chấp nhận trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Bạn đồng ý rằng các thông tin bạn cung cấp cho BoxAsian về đăng ký và tại mọi thời điểm khác sẽ là sự thật, chính xác, và đầy đủ. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ đảm bảo rằng thông tin này được lưu giữ chính xác và cập nhật mọi lúc. Nếu bạn có lý do để tin rằng tài khoản của bạn không còn an toàn (ví dụ, trong trường hợp của một sự mất mát, trộm cắp hoặc tiết lộ hoặc sử dụng tài khoản ID, mật khẩu trái phép, hoặc bất kỳ số tài khoản Phương thức thanh toán nếu có), sau đó bạn đồng ý ngay lập tức thông báo cho BoxAsian. Bạn có thể phải chịu trách nhiệm cho những tổn thất phát sinh do BoxAsian hoặc những người khác do sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

13. Đồng ý liên lạc điện tử và dịch vụ

Bằng cách sử dụng các dịch vụ BoxAsian, bạn có đồng ý để nhận thông tin nhất định từ BoxAsian qua thông tin liên lạc email hoặc thông qua tin nhắn điện tử trong tài khoản của bạn. Những thông tin liên lạc có thể bao gồm các thông báo về tài khoản của bạn (ví dụ, thay đổi mật khẩu hoặc Phương thức thanh toán, xác nhận e-mail và các thông tin giao dịch khác) và các thông tin liên quan hoặc liên quan đến các Dịch vụ BoxAsian. Chúng tôi cũng có thể gửi cho bạn thông tin liên lạc tiếp thị phù hợp với chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn có thể chọn không nhận các thông tin tiếp thị qua email bằng cách nhấn vào liên kết hủy đăng ký ở dưới cùng của email. Tuy nhiên, bạn đồng ý rằng bất kỳ thông báo, các hiệp định, công bố thông tin hoặc thông tin khác liên quan đến tài khoản của bạn hoặc các dịch vụ BoxAsian là một phần của dịch vụ BoxAsian (bao gồm bất kỳ dịch vụ pháp lý của quá trình hoặc tài liệu tương tự liên quan đến bất kỳ khiếu nại mà bạn đã sử dụng dịch vụ để tham gia trong bất kỳ hành vi bị cấm, như đã định nghĩa ở trên) mà chúng tôi gửi cho bạn bằng điện tử sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu truyền thông pháp luật, trong đó có thông tin liên lạc như vậy bằng văn bản.

14. Liên kết ngoài

Các điều khoản này áp dụng cho tất cả người dùng của các trang web, bao gồm cả những người dùng cũng đóng góp của nội dung hoặc phụ đề thông tin đó. Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web bên thứ ba mà không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi BoxAsian. BoxAsian không kiểm soát, và không chịu trách nhiệm, nội dung, chính sách bảo mật, hoặc thực hành của bất kỳ trang web của bên thứ ba, và bạn truy cập và sử dụng các trang web này chỉ duy nhất có nguy cơ của riêng bạn. Các liên kết này được cung cấp để tham khảo và thuận tiện của bạn, và không nhất thiết hàm sự chứng thực, tài trợ hoặc khuyến nghị của vật liệu trên các trang web của bên thứ ba hoặc bất cứ tổ chức với những hoạt động của họ. Ngoài ra, BoxAsian sẽ không và không thể kiểm soát hoặc chỉnh sửa nội dung của bất kỳ trang web của bên thứ ba. Bằng cách sử dụng các trang web, bạn rõ ràng làm giảm BoxAsian từ bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web của bên thứ ba và từ bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào bạn có thể chịu từ đối phó với bất kỳ bên thứ ba. Theo đó, chúng tôi khuyến khích bạn nên để ý khi bạn rời khỏi trang web và đọc các điều khoản và điều kiện của mỗi trang web khác mà bạn truy cập. Nếu bạn không có một thỏa thuận với BoxAsian, bạn có thể liên kết đến các trang nhà (và không có trang khác) của các trang web từ trang web của bạn, tùy thuộc vào những điều sau đây:

bạn có thể không đóng khung các trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web; 
bạn được phép chỉ có liên kết đến trang chủ, và không để bất cứ trang nào trong trang web; 
bạn sẽ không ghi đè lên hoặc cản trở các chức năng của chức năng lại trình duyệt Web của một người dùng cuối; 
liên kết phải được xác định bằng cách sử dụng dựng hình đồng bằng văn bản của tên BoxAsian và không bất kỳ logo BoxAsian; 
bạn có thể không sử dụng các liên kết trong bất kỳ cách nào đó cho thấy rằng BoxAsian là liên kết với hoặc xác nhận bạn hoặc trang web của bạn mà không cần sự đồng ý trước bằng văn bản của BoxAsian; 
liên kết có thể không xuất hiện trên bất kỳ trang web mà một người bình thường có thể xem xét khiêu dâm, quấy rối, xúc phạm hoặc độc hại, và có thể không được trình bày trong bất kỳ cách nào mà coi thường BoxAsian hoặc hại đến uy tín và thiện chí của mình; và 
Vii 
15. Chấm dứt; Điều khoản Dịch vụ vi phạm

Bạn đồng ý rằng BoxAsian, tuỳ ý, đối với bất kỳ hoặc không có lý do, và không bị phạt, có thể chấm dứt bất kỳ tài khoản (hoặc bất kỳ phần nào), bạn có thể có với BoxAsian hoặc sử dụng các Dịch vụ của BoxAsian và loại bỏ và loại bỏ tất cả hoặc bất kỳ phần nào tài khoản của bạn, và bất kỳ Submissions phụ đề, bất cứ lúc nào. 
BoxAsian cũng có thể tuỳ ý và bất cứ lúc nào ngừng cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ BoxAsian, hoặc bất kỳ phần nào, có hoặc không có thông báo. Bạn đồng ý rằng bất kỳ việc chấm dứt quyền truy cập vào dịch vụ BoxAsian hoặc bất kỳ tài khoản nào bạn có thể có một phần hoặc có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước, và bạn đồng ý rằng BoxAsian sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt này. Bất kỳ, hoạt động có nội dung xấu hoặc bất hợp pháp gian lận nghi ngờ có thể được gọi cơ quan thực thi pháp luật thích hợp. Những biện pháp này được thêm vào bất kỳ biện pháp khác BoxAsian có thể theo pháp luật hoặc vốn chủ sở hữu. Như đã thảo luận ở đây, BoxAsian không cho phép bản quyền hoạt động vi phạm trên Dịch vụ BoxAsian, và sẽ chấm dứt quyền truy cập vào các dịch vụ BoxAsian, và loại bỏ tất cả Bài nộp phụ đề hoặc nội dung khác do bất kỳ người dùng được xác định là vi phạm. 
Phương thuốc duy nhất của bạn đối với bất kỳ không hài lòng với (i) Dịch vụ BoxAsian, (ii) bất kỳ hạn của Điều khoản này, với (iii) bất kỳ chính sách hoặc thực hành của BoxAsian trong điều hành các dịch vụ BoxAsian, hoặc (iv) bất kỳ nội dung hoặc thông tin, là xóa tài khoản của bạn với các dịch vụ và sử dụng BoxAsian ngừng của bất kỳ và tất cả các bộ phận của dịch vụ BoxAsian. 
16. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, tiết kiệm, và giữ BoxAsian, công ty liên kết, các nhà thầu, các nhân viên, đại lý và các nhà cung cấp bên thứ ba, cấp phép, và các đối tác hại từ bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm, bao gồm cả chi phí pháp lý và chi phí, phát sinh ra sử dụng hoặc lạm dụng các Dịch vụ của BoxAsian