Thông tin
Anh Chàng Vô Trách Nhiệm

Ở tuổi 42, David - một người chuyên giao thịt - đang nỗ lực kiếm sống, với mối quan hệ phức tạp cùng Valérie, với món nợ 80.000$. Bỗng dưng anh nhận được thông báo, rằng 20 năm trước đã hiến tinh trùng cho viện Lafrance và giờ anh là bố của 533 đứa trẻ. Trong đó, 142 đứa nộp đơn kiện tập thể để xác định danh tính cha chúng. Từ đó những khó khăn bắt đầu nảy sinh…

Từ khóa

Anh Chàng Vô Trách Nhiệm, phim Anh Chàng Vô Trách Nhiệm, anh chàng vo trach nhiem, phim anh chàng vo trach nhiem, StarBuck, phim StarBuck, anh chàng vo trach nhiem