Cách Mạng Tân Hợi 1911

The 1911 Revolution(2011)
Status:
Full
Thể loại:
Chiến Tranh
Quốc gia:
Trung Quốc,
Diễn viên:
Triệu Văn Tuyên,Thành Long,Lý Băng Băng,Tôn Thuần,Hồ Ca,Khương Võ,Dư Thiếu Quần,Ninh Tịnh,Vương Á Nam,Phùng Tổ Danh,
Thời lượng:
4590
7.1
Thông tin
Cách Mạng Tân Hợi 1911

Bộ phim thực hiện để kỉ niệm 100 năm sự kiện Cách Mạng Tân Hợi (1911 - 2011), kỉ niệm sự kiện Đồng minh Hội dưới sự lãnh đạo của Tôn Trung Sơn và Hoàng Hưng lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời, cứu lấy đất nước Trung Quốc. Phim với sự tham gia của hơn 70 ngôi sao, kinh phí ước tính khoảng 100 triệu nhân dân tệ và được sản xuất bởi 26 công ty.

Cách mạng Tân Hợi có ý nghĩa lịch sử lớn lao: lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, có ảnh hưởng nhất định đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á.
Đối với Trung Quốc, cách mạng Tân Hợi có ý nghĩa chuyển đổi thời đại, mở ra một trang sử mới cho lịch sử cận đại Trung Quốc.
Hồ Ca vai Lâm Giác Dân
Xem Phim Online http://Phim76.Net

Thành Long vai Hoàng Hưng
Xem Phim Online http://Phim76.Net

Lý Băng Băng vai Từ Tông Hán
Xem Phim Online http://Phim76.Net

Triệu Văn Tuyên vai Tôn Trung Sơn
Xem Phim Online http://Phim76.Net

Tôn Thuần vai Viên Thế Khải
Xem Phim Online http://Phim76.Net

Phòng Tổ Minh vai Trương Chấn Vũ
Xem Phim Online http://Phim76.Net

Ninh Tịnh vai Thu Cẩn
Xem Phim Online http://Phim76.Net

Khương Vũ vai Lê Nguyên Hồng
Xem Phim Online http://Phim76.Net

Dư Thiếu Quần vai Uông Tinh Vệ
Xem Phim Online http://Phim76.Net

Trần Xung vai Từ Hy Thái Hậu
Xem Phim Online http://Phim76.Net

Từ khóa

Cách Mạng Tân Hợi 1911, phim Cách Mạng Tân Hợi 1911, cach mang tan hoi 1911, phim cach mang tan hoi 1911, The 1911 Revolution, phim The 1911 Revolution, cach mang tan hoi 1911