Cách Mạng Tân Hợi 1911 The 1911 Revolution (2011)

Trạng thái :

Chất lượng :

Thể loại:
Chiến Tranh,

Quốc gia:
Trung Quốc,

Thời lượng:
120 phút

Đạo diễn:
Trương Lê, Thành Long,

Năm:
2011

Lượt xem:
5,039

Đánh giá phim (690 lượt)

0 255 10 0  Nội Dung

Bộ phim thực hiện để kỉ niệm 100 năm sự kiện Cách Mạng Tân Hợi (1911 - 2011), kỉ niệm sự kiện Đồng minh Hội dưới sự lãnh đạo của Tôn Trung Sơn và Hoàng Hưng lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời, cứu lấy đất nước Trung Quốc. Phim với sự tham gia của hơn 70 ngôi sao, kinh phí ước tính khoảng 100 triệu nhân dân tệ và được sản xuất bởi 26 công ty.

Cách mạng Tân Hợi có ý nghĩa lịch sử lớn lao: lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, có ảnh hưởng nhất định đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á.
Đối với Trung Quốc, cách mạng Tân Hợi có ý nghĩa chuyển đổi thời đại, mở ra một trang sử mới cho lịch sử cận đại Trung Quốc.
Hồ Ca vai Lâm Giác Dân


Thành Long vai Hoàng Hưng


Lý Băng Băng vai Từ Tông Hán


Triệu Văn Tuyên vai Tôn Trung Sơn


Tôn Thuần vai Viên Thế Khải


Phòng Tổ Minh vai Trương Chấn Vũ


Ninh Tịnh vai Thu Cẩn


Khương Vũ vai Lê Nguyên Hồng


Dư Thiếu Quần vai Uông Tinh Vệ


Trần Xung vai Từ Hy Thái Hậu

  Tags

  Bình luận