Thông tin
Căn Hộ Ma Quái

Một nhóm nghiên cứu sinh vô tình phát hiện trong khu căn hộ họ ở liên tục xảy ra những hiện tượng bí ẩn, mọi thứ đều bắt nguồn từ căn phòng số 143. Nhóm nghiên cứu quyết định khám phá điều bí ẩn từ căn phòng kia và họ dần biết được những sự việc ngoài sức tưởng tượng, thậm chí kinh hoàng. Hãy cùng khám phá bí ẩn của căn phòng 143 trong Emergo.

Từ khóa

Căn Hộ Ma Quái, phim Căn Hộ Ma Quái, can ho ma quai, phim can ho ma quai, Emergo, phim Emergo, can ho ma quai