Thông tin
Cao Bồi

Dựa trên câu chuyện có thật của lawman huyền thoại, của Earp kể lại cách ông đã mang cùng của phương Tây để trả thù các vụ giết người xấu xa của thân yêu Dora của mình. Tham gia Masterson Bát nổi tiếng, Charlie Bassett, Bill Tilghman và Doc Holliday, Earp rides sau khi anh em nhà Kenedy.

Từ khóa

Cao Bồi, phim Cao Bồi, cao boi, phim cao boi, Wyatt Earp, phim Wyatt Earp, cao boi