Thông tin
Chân Mệnh Thiên Tử 2

Một cựu quân nhân lực lượng đặc biệt được ném trở lại thời trung cổ để thực hiện một lời tiên tri cổ xưa và kết thúc lên tìm mua lại những kinh nghiệm chiến trường của mình.

Từ khóa

Chân Mệnh Thiên Tử 2, phim Chân Mệnh Thiên Tử 2, chan menh thien tu 2, phim chan menh thien tu 2, In The Name Of The King 2: Two Worlds, phim In The Name Of The King 2: Two Worlds, chan menh thien tu 2