Thông tin
Đầu Bếp Trứ Danh

Hài thú vị của Pháp kể về một đầu bếp kỳ cự phải đối mặt với CEO mới của dãy nhà hàng anh ta đang làm việc. Hắn ta muốn sắp đặt để dãy nhà hàng mất đi 1 sao (thước đo đánh giá các nhà hàng, khách sạn) để có thể đưa vào một đầu bếp trẻ (Molecular Gastronomy).

Từ khóa

Đầu Bếp Trứ Danh, phim Đầu Bếp Trứ Danh, dau bep tru danh, phim dau bep tru danh, Comme Un Chef, phim Comme Un Chef, dau bep tru danh