Đông Châu Liệt Quốc

Later Years Of Zhous Dynasty: The Warring States(1966)
Status:
Trọn Bộ
Thể loại:
Chiến TranhDã Sử - CT
Quốc gia:
Trung Quốc,
Diễn viên:
Vương Hội Xuân,Vương Lập Tân,Trương Sơn,Đường Quốc Cường,Hà Băng,Mễ Thiết Tăng,Vương Cương,Hồ Quân,Tưởng Cần Cần,
Thời lượng:
5970
7.1
Thông tin
Đông Châu Liệt Quốc

Thời Chiến Quốc:

Cuối thời Xuân Thu thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, Tấn Quốc hùng mạnh nhưng sau bị tiêu diệt bởi bốn nhà Trí, Triệu, Nguỵ, Hàn. Sau nhà Trí bị ba nhà kia tiêu diệt. Vua nhà Châu là Châu Oai Liệt Vương phong cho các chư hầu thành 7 nước nhỏ: Tề, Sở, Yến, Hàn, Triệu, Nguỵ, Tần. Từ đây bắt đầu thời đại Chiến Quốc còn được gọi là Thất Hùng Tranh Bá kéo dài 200 năm Cuối đời Chiến quốc; Đại Tần hùng mạnh nhất đã tiêu diệt bốn nước Hàn; Triệu; Yến; Nguỵ; còn hai nước Sở và Tề bị suy yếu. Các điển tích được ghi chép trong giai đoạn này là: Tôn Bàng Đấu Trí; Thương Ưởng Biến Pháp; Điền Đôn Phục Quốc; Tô Trương Tung Hoành
 
Thời Xuân Thu:
Xuân Thu Đại Sự vào năm 770 trước Công Nguyên nhưng chỉ được ghi chép bắt đầu năm 707 trước Công Nguyên, kéo dài 300 năm. Nhà Đông Châu bắt đầu năm 752 trước Công Nguyên với vua Châu U Vương chỉ vì người đẹp Bao Tự mà mất nước. Thời kỳ này đánh dấu sự thay đổi xã hội nô lệ kéo dài hơn 2000 năm. Cuối đời Xuân Thu; vua nước Ngô là Phù Sai cũng vì người đẹp Tây Thi mà bị mất nước về tay Việt Vương Câu Tiễn. Các điển tích được ghi chép trong giai đoạn này là: Tôn Vương; Trùng Nhị Lệ Chí; Triệu Kháng Thí Quân; Yên Anh Tướng Tề; Câu Tiễn Diệt Ngô

Từ khóa

Đông Châu Liệt Quốc, phim Đông Châu Liệt Quốc, dong chau liet quoc, phim dong chau liet quoc, Later Years Of Zhous Dynasty: The Warring States, phim Later Years Of Zhous Dynasty: The Warring States, dong chau liet quoc