Thông tin
Đốt Sau Khi Đọc

Điệp viên CIA giải nghệ Osbourne Cox viết hồi ký về những tháng ngày đáng nhớ của mình trong quân ngũ. Không may thay, chiếc đĩa với rất nhiều bí mật quân sự đó lọt vào tay một nhân viên phòng tập thể thao và anh ta quyết định dùng nó để tống tiền khổ chủ!

Từ khóa

Đốt Sau Khi Đọc, phim Đốt Sau Khi Đọc, dot sau khi doc, phim dot sau khi doc, Burn After Reading, phim Burn After Reading, dot sau khi doc