Thông tin
Giải Cứu Nhà Trắng

Trong tour thăm quan Nhà Trắng với con gái cũng là lúc một nhóm phản động với những vũ khí hạng nặng bắt đầu tấn công, một cảnh sát phải tận dụng mọi khả năng để giải cứu con gái và bảo vệ an toàn cho Tổng Thống Mỹ.

Từ khóa

Giải Cứu Nhà Trắng, phim Giải Cứu Nhà Trắng, giai cuu nhà trang, phim giai cuu nhà trang, White House Down, phim White House Down, giai cuu nhà trang