Thông tin
In The Name Of The King 2: Two Worlds

Một cựu quân nhân lực lượng đặc biệt được ném trở lại thời trung cổ để thực hiện một lời tiên tri cổ xưa và kết thúc lên tìm mua lại những kinh nghiệm chiến trường của mình.

Từ khóa

In The Name Of The King 2: Two Worlds, phim In The Name Of The King 2: Two Worlds, in the name of the king 2: two worlds, phim in the name of the king 2: two worlds, In The Name Of The King 2, phim In The Name Of The King 2, in the name of the king 2: two worlds