Thông tin
Kỷ Nguyên Elysium

Bối cảnh năm 2159, có 2 loại người: những người giàu sang sống trên trạm không gian thô sơ ngoài trái đất tên là Elysium, còn lại là những người sống nhoi nhúc trên Trái Đất và từ từ hủy hoại nó. Người dưới Trái Đất không ngừng tìm cách để lên được đó. Max nhận nhiệm vụ cực kì khó khăn này, nếu nó thành công thì có thể cứu được cuộc đời anh và công bằng cho những người bần cùng ở dưới Trái Đất.

Từ khóa

Kỷ Nguyên Elysium, phim Kỷ Nguyên Elysium, ky nguyen elysium, phim ky nguyen elysium, Elysium, phim Elysium, ky nguyen elysium