Thông tin
Linh Hồn Bạc

Ở Edo, trước sức mạnh áp đảo của những dị nhân "người ngoài hành tinh" và lệnh Phế đao của Mạc Phủ, thời đại của những Samurai đã bước vào giai đoạn diệt vong. Nhưng có một thanh niên vẫn kiên định giữ vững tinh thần Samurai, tên anh là Gintoki Sakata.

Từ khóa

Linh Hồn Bạc, phim Linh Hồn Bạc, linh hon bac, phim linh hon bac, Gintama, phim Gintama, linh hon bac