Thông tin
Mật Lệnh Khẩn Cấp

Phim Mat Lenh Khan Cap: Phanh sau một nhân viên mật vụ bắt cóc và giam giữ trong một thùng xe, chịu đựng tra tấn tinh thần và thể chất như những kẻ khủng bố cố gắng trích xuất thông tin cần thiết cho âm mưu nham hiểm của họ.

Từ khóa

Mật Lệnh Khẩn Cấp, phim Mật Lệnh Khẩn Cấp, mat lenh khan cap, phim mat lenh khan cap, Mat Lenh Khan Cap, phim Mat Lenh Khan Cap, mat lenh khan cap