Thông tin
Màu Sắc Tình Yêu

Andrew Sensenig và Brina Palencia đóng vai một đôi nam nữ bị vướng vào một vòng tròn sự sống bất tận, nơi nhân dạng của họ trở thành ảo ảnh khi họ đấu tranh để tìm lại những mảnh vỡ rời rạc của cuộc sống tan hoang...

Từ khóa

Màu Sắc Tình Yêu, phim Màu Sắc Tình Yêu, màu sac tinh yeu, phim màu sac tinh yeu, Upstream Color, phim Upstream Color, màu sac tinh yeu