Thông tin
Nhà Trọ Ma

Những sự kiện siêu nhiên ma quái xảy ra trong khuôn viên của một trường Trung học mà nạn nhân là một nữ sinh xinh đẹp su su.

Từ khóa

Nhà Trọ Ma, phim Nhà Trọ Ma, nhà tro ma, phim nhà tro ma, The Supernatural, phim The Supernatural, nhà tro ma