Thông tin
Phong Thần Bảng 1

Các ông toàn "được voi đòi tiên" người ta có lòng up cho coi là mừng rồi họ chưa up qua mấy cái host lạ hoắc là may lắm rồi đó lúc đó thì hãy than còn không thì phải cực kì khó chơi như rapid thì hãy khóc cũng chưa muộn. trong các host thu phí thì thằng mu này là tương đối dễ chịu nhất rồi đó. gặp phải host khác thì chỉ còn nước ngồi nhìn xong rồi đi kiếm cây búa chờ đập máy chứ down nỗi gì.(mấy bài hướng dẫn download host mu này có đầy trong diễn đàn đó chịu khó kiếm mà coi đi rồi hãy than)

Từ khóa

Phong Thần Bảng 1, phim Phong Thần Bảng 1, phong than bang 1, phim phong than bang 1, The Legend And The Hero 1, phim The Legend And The Hero 1, phong than bang 1