Thông tin
Tay Súng Cuối Cùng

John Smith là tay súng man rợ. Anh ta ko từ bất cứ thủ đoạn nào để dành chiến thắng. Sau 1 chiến tích lừng lẫy ở vùng Jericho - Miền viễn tây. Vì chiến tích này mà John được 2 băng nhóm khét tiếng ở Ý & Ai Len thuê trừ diệt nhau & John, trong lúc làm việc cho cả 2 băng nhóm, đã tìm lại được con người của riêng mình.

Từ khóa

Tay Súng Cuối Cùng, phim Tay Súng Cuối Cùng, tay sung cuoi cung, phim tay sung cuoi cung, Last Man Standing, phim Last Man Standing, tay sung cuoi cung