Thông tin
Thành Phố Tội Ác

Viên cảnh sát Billy Taggart (Mark Wahlberg) được ngài Thị trưởng Nicholas Hostetler (Rusell Crowe) thuê về để theo dõi những mối quan hệ vụng trộm của người vợ là Emily Barlow (Catherine Zeta-Jones). Tuy nhiên, những điều mà Billy phát hiện được từ Emily lúc ban đầu mới chỉ là phần nổi của tảng băng

Từ khóa

Thành Phố Tội Ác, phim Thành Phố Tội Ác, thành pho toi ac, phim thành pho toi ac, Broken City, phim Broken City, thành pho toi ac