Thông tin
Thử Thách

Bộ phim Kokowääh - Thử thách nói về Henry (Til Schweiger) là một nhà biên kịch không may mắn, và bất hạnh trong cuộc sống gia đình. Ngay sau khi mất việc, ông đã nhận được một đề nghị, cùng với Katharina (Jasmin Gerat) viết kịch bản phim dựa theo một cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất của chị.

Từ khóa

Thử Thách, phim Thử Thách, thu thach, phim thu thach, Kokowääh, phim Kokowääh, thu thach