Thông tin
Thuyết Hỗn Mang

Mọi việc mà Frank làm đều được cân nhắc kỹ lưỡng, nhằm phù hợp với lối sống ngăn nắp và được dự báo trước của anh. Thế nhưng, Frank sớm nhận ra rằng cuộc sống không thể nào tuân theo một khuôn khổ được sắp đặt chặt chẽ vào một ngày nọ...

Từ khóa

Thuyết Hỗn Mang, phim Thuyết Hỗn Mang, thuyet hon mang, phim thuyet hon mang, Chaos Theory, phim Chaos Theory, thuyet hon mang