Thông tin
Trò Chơi Tử Thần

Đặc vụ mật Marcus được chỉ thị tới Detroit để triệt hạ một trùm buôn bán vũ khí và nguồn đầu tư của hắn. Nhưng đội CIA hỗ trợ của anh lại có một kế hoạch khác và đã nổ ra một cuộc đấu sống còn trong bệnh viện.

Từ khóa

Trò Chơi Tử Thần, phim Trò Chơi Tử Thần, tro choi tu than, phim tro choi tu than, Game Of Death, phim Game Of Death, tro choi tu than